موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (انتشارات)           WWW.IICHS.ORG

زندگي سياسي و اجتماعي آيت‌الله العظمي حاج سيد محمدتقي خوانساري

زندگي سياسي و جتماعي آيت‌الله العظمي حاج سيد محمدتقي خوانساري 

نويسنده: شکرالله اسدي مبرهن
نوبت چاپ: چاپ اول بهار 1391
شمارگان: 2000 جلد
تعداد صفحات: 219
بها: 5000 تومان
 
برگرفته از متن کتاب
" ... از خصوصيت ديگر آيت‌الله خوانساري توجه و اقامه فرايض مهم امر به معروف و نهي از منکر است. ايشان در اداي اين دو فريضه الهي بسيار جدي و ساعي بودند. کساني که با حضرتش حشر و نشر داشتند، با زبان خوش و بيان شيرين و دلنشين، و صورت خندان و گشاده آيت‌الله خوانساري در اقامه سنت امر به معروف آشنا هستند. امر به معروف در بيان و قلم بودند. نمونه‌اي از خاطرات امر به معروف آيت‌الله خوانساري در مجله مجموعه حکمت بيان شده است...."

چاپچاپ
www.iichs.org