موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (با کاروان تاريخ - سند)           WWW.IICHS.ORG

مجموعه پنجم

 

 

 

[51342 پ]
رونوشت بخشنامه وزارت کشور در مورد به کارگيري متکديان در امور ساختمان‌سازي و خيابان‌سازي و نظافت و تعيين ميزان دستمزد کارگران
[35873 پ]
نامه رسمي نعمت‌الله نصيري رئيس اطلاعات و امنيت کشور به [اميرعباس هويدا] نخست‌وزير در خصوص لزوم آگاهي ساواک از منطقه فعاليت، مدت اقامت و تعداد کارشناسان کشورهاي سوسياليستي طرف قرارداد با سازمانها و نهادهاي ايراني
[99 – 324 - 118ص]
نامه تيمورتاش وزير دربار پهلوي به ميرزا عيسي خان صديق مبني بر تشکر از نامه وي درمورد ترغيب و تشويق ايرانيان تحصيلکرده خارج از کشور به ايران، به ويژه ايرانيان مقيم امريکا
 

[42101 ن]
نامه عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار به محمدعلي فروغي رئيس‌الوزرا مبني بر ابلاغ محسوب نمودن روز تولد رضاشاه جزو اعياد رسمي
[54497 پ]
نامه غلامحسين دانشي نماينده آبادان به مجلس شوراي ملي مبني بر درخواست صدور دستور ابلاغ تذكر نامه به دولت جهت پاسخگويي به حادثه سينما ركس آبادان و تيراندازي به مسجد بهبهانيها در آبادان
[1833 پ]
يادداشت محمد خاتمي (ارتشبد) فرمانده نيروي هوايي در مورد جلسه فرماندهان ارتش راجع به تحرکات و تمرکزات نظامي ارتش عراق
 

 

 

 

[5097 پ]
فرمان محمدرضا پهلوي : اعطاي نشان درجه 1 خدمت به نعمت‌الله نصيري

[5 – 47 – 256 الف]
اعلاميه مالکين و کشاورزان گيلان و رانکوه، مبني بر شکايت از نمايندگان مجلس شوراي ملي به دليل عدم اقدام جهت بهبود اوضاع منطقه، حفظ منافع شخصي، خوشگذراني
[34 – 2001 – 136 - الف]
نامه احمد اسلامي به دکتر نجفي وزير دادگستري مبني بر شکايت از اقدام تيمسار نصيري به دليل غصب باغ خود در لات لنگا واقع در جاده عباس‌آباد و کلاردشت و نيز آزار ساير کشاورزان قراء مجاور، درخواست رسيدگي و تحقيق
 

 

 

 

[4 – 1 - 132ش]
دادخواست مربوط به اختلاس تعدادي از کارمندان راه آهن دولتي ايران
[1830 پ]
يادداشت محمد خاتمي (ارتشبد) فرمانده نيروي هوايي در مورد موقعيت خود پس از سي و دو سال خدمت در نيروي هوائي
[55 – 22 - 2 - 794 ع]
گزارش ارتشبد نصيري رئيس سازمان اطلاعات و امنيت کشور درمورد مطلب نشريه بيلدسايتونيک آلمان راجع به قاچاق مواد مخدر توسط حسن قريشي و اميرهوشنگ دولو، شرکت خانم اسفندياري و ملکه ثريا در مهمانيهاي قريشي در مونيخ
 

 

 

[77 – 2 - 2 - 214ش]
لزوم شرکت نماينده ساواک در کميسيون امنيت شهرستانها
[38 – 611 - 12م]
گلايه از کميته روس در آستارا به دليل تحريک اهالي به تعطيلي بازار

[6 – 37 – 256 الف]

پيشنهادات اخوان‌المسلمين جهت فروکش نمودن تظاهرات مردمي عليه شاه
 

 

[23431 ن]
ناتواني گمرک جلفا در جلوگيري از ورود قوای مسلح و قاچاق به ايران
[37138]
نامه اشرف پهلوي به علي ايزدي در مورد فروش زمين و سهام خود
[72425 پ]
طلاقنامه اشرف پهلوي از احمد شفيق
 

 

 

 

[360 – 2694 م]

گراني مواد غذايي و نفت در انزلي به دليل توقيف اجناس قاچاق در گمرک انزلي

[56 – 22 - 2 - 794ع]
رد اتهام حمل مواد مخدر توسط اشرف پهلوي
[62 – 2008 - 693 الف]
پرداخت حق مخبري طلاي قاچاق کشف شده از ادوارد فورلن آلماني
 

 

 

 

[2252پ]
نامه احمد شفيق در مورد وضعيت نامناسب مالي اشرف پهلوي در خارج از کشور
[31814ن]
مخالفت با تصدي وزارت داخله توسط قوام‌الدوله به دليل وابستگي به شيخ خزعل
[9 – 3002 - 115 آ]
تبريک حسين زينل طوسی به فرح پهلوي به مناسبت آزادي جمشيد آموزگار و همراهان از حادثه گروگانگيري
 

 

 

  
 
[3330 پ]
فهرست ساواک در معرفي همکاران دکتر مصدق نخست‌وزير
     

 

 


چاپچاپ
www.iichs.org