موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (همايشها)           WWW.IICHS.ORG

همايش ملي جنگ اوستياي جنوبي؛ زمينه ها، اهداف و پيامدها
همايش ملي جنگ اوستياي جنوبي

 گرجستان کشوري واقع در شمال قفقاز با مساحت 69700 کيلومتر مربع ، و جمعيت کمتر از پنج ميليون نفر ، داراي 723 کيلومتر مرز با روسيه، 322 کيلومتر با آذربايجان، 310 کيلومتر با سواحل درياي سياه، 252 کيلومتر با ترکيه ، 164 کيلومتر با ارمنستان مي باشد.

 

بيشترين جمعيت اين کشور را گرجي ها، سپس ارمني ها ، آذري ها دارند. اوستياي جنوبي در شمال گرجستان و هم مرز با روسيه با مساحت 3900 کيلومتر مربع با مرکزيت تسخينوالي در قبل از جنگ اخير با جمعيت کمتر از 100 هزار نفر و جمهوري خود مختار اوستياي شمالي در قلمرو روسيه با جمعيت 800 هزار نفر مي باشد. مردم اوستيا از نظر فرهنگي – نژادي ، قرابت نزديکي با ايرانيان دارند. گرچه بيشتر آنها مذهب ارتدوکس دارند ولي حدود 30 درصد آنها مسلمانند. آبخاز، سرزميني در سواحل درياي سياه با مساحت 8700 کيلومتر مربع با مرکزيت سوخومي با جمعيت حدود 100 هزار نفر که اکثريت آبخازي و چرکس مي باشند.

 

معضل اوستياي جنوبي و آبخاز ، از قبل از فروپاشي شوروي گريبان گرجستان را گرفت . اوستيايي ها تقسيم بندي شوروي سابق ، براي واگذاري اوستياي جنوبي به گرجستان را قابل قبول نمي دانستند. و با استفاده از حمايت مردم اوستياي شمالي و پيوند نزديک با روسيه، خواستار جدايي از گرجستان بودند. در نتيجه در کمترين فاصله پس از فروپاشي شوروي، سه استان اوستياي جنوبي، آبخازيا و آجاريا ، اعلان استقلال کردند.

 

گامسا خورديا رئيس جمهور گرجستان با شعار گرجستان بــر اي گرجي ها ضمن پيچيده کردن موضوع به سوخومي و تسخينوالي حمله برد. اما گرجستان نتوانست از پس دو ايالت خود مختار برآيد. در نتيجه ادوارد شواردنادزه رئيس جمهور وقت گرجستان در چهاردهم ژوئيه 1994 پيمان داگوميس را با بوريس يلتسين رئيس جمهور روسيه امضا کرد. طبق اين پيمان نيروهاي حافظ صلح روسيه در يک منطقه حايل به عرض هفت کيلومتر اعزام و مستقر شدند.

 

«برای دریافت خلاصه مقالات ارائه شده در این نشست به

دو فرمت WORD یا PDF روی لینکهای زیر کلیک کنید»

 

   فرمت WORD

 

  فرمت PDF


چاپچاپ
www.iichs.org