موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (همايشها)           WWW.IICHS.ORG

همايش بررسي تحولات افغانستان (در يکصد سال اخير)
همايش بررسي تحولات افغانستان

در سالهاي پاياني قرن هيجدهم به دليل انقلاب فرانسه و اتخاذ رويکرد جديدي از سوي اين کشور در جهت حضور در شرق و همچنين حضور گسترده انگليسي ها تحت عنوان کپاني هند شرقي در هندوستان و بالاخره مهيا شدن شرايط توسعه طلبي ارضي براي روسيه، ايران ناخواسته تحت الشعاع منافع سه قدرت اول جهاني به ميدانهاي بزرگ ديپلماسي با حداقل اطلاعات لازم کشيده شد. بعد از قتل نادرشاه افشار، حکومت نيم بند زنديه با تسلط بر بخشي از ايران نتوانست مراوده گسترده اي را با جهان خارج برقرار کند. فتحعلي شاه قاجار بدون داشتن اطلاعات لازم از منافع قدرتهاي بزرگ سعي در جلب حمايت يکي از دو قدرت فرانسه يا انگليس را براي مقابله با روسيه را لازم مي ديد. ابتدا ايرانيان فين کن اشتاين را توفاني حساب مي کردند که روسيه را در مي نوردد اما اين توفان که هنوز نماينده اش - گاردان – به ايران نرسيده بود با عهدنامـــه تيلسيت تبديل به نسيمي سريع و زودگذر شد.

 

در نتيجه با اتحاد روسيه و فرانسه در کوتاه مدت اسير انگلستاني شديم که مي خواست از اتحاد اين دو قدرت خطري متوجه هندوستان نشود.پس از رفع خطر ناپلئون ايران ماند و انگلستان و هر بلايي که خواستند به سر کشور و ملت ما آوردند و مرزهاي ايران را تنگ و تنگتر کردند، انگليسيها شروع به اختلافات بين طوايف و مذاهب و سپس ايجاد مرزهاي ساختگي نمودند.هنگامي بسياري از ملتها پي به نيرنگ قدرتهاي بزرگ بردند که انجام هرگونه رجعتي دير شده بود.

 

افغانستان به دليل کثرت وجود اقوام و طوايف، شرايط ويژه جغرافيايي و داشتن همسايگان متعدد با شرايط ويژه اقتصادي، نظامي ، سياسي و مذهبي هميشه مورد توجه قدرتهاي جهاني بوده است. از زمان استقلال افغانستان از انگليس در سال 1919 اين کشور هميشه تحت تاثير منافع قدرتهاي بزرگ جهاني طعم امنيت و رفاه را به خود نديده است با اين وجود همواره افغانيان در برابر قدرتهاي خارجي پايداري کرده اند جنگهاي متعدد با انگليسيها، مبارزه با تجاوز نظامي شوروي و امروزه درگيري با نيروهاي غربي بخشي از اهداف بلند ملت افغانستان را در راه به دست آوردن هويت مستقل خود تشکيل دهد.

 

«برای دریافت خلاصه مقالات ارائه شده در این نشست به

دو فرمت WORD یا PDF روی لینکهای زیر کلیک کنید»

 

   فرمت WORD

 

  فرمت PDF


چاپچاپ
www.iichs.org