موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (همايشها)           WWW.IICHS.ORG

همايش ملي بررسي حوادث سياسي مناطق کردنشين
همايش ملي بررسي حوادث سياسي مناطق کردنشين

 جامعه­ي ايراني وارث تاريخ و تمدني برجسته و ويژگي­هاي فرهنگي خاصي است که در يک حوزه­ي جغرافيايي گسترده در طول قرن ها و سده­هاي متمادي، گروه­هاي مختلف و متنوعي از مردمان را در خود جاي داده و با خلق ، اشاعه و تعميق اساطير، سنن ، آداب، عادات، رسوم و ويژگي­هاي گوناگون فرهنگي، يک حوزه­ي فرهنگي و تمدني غني را در منطقه شکل داده و با نام فرهنگ و تمدن ايراني به جهانيان شناسانيده است.

 

گستردگي و پهناوري اين حوز­ه­ي فرهنگي، مجاورت با حوزه­هاي فرهنگي متعدد، تاريخ طولاني، تنوع مختصات جغرافيايي، اقليمي و آب و هوايي اين سرزمين، هجوم مهاجمان بي شمار و مهاجرت ديگران به ايران، از جمله عواملي است که موجب گرديده به وسيله­ي اقوام غير بومي؛ زبان­ها ، گويش­ها ، اديان و مذاهب گوناگوني به اين سرزمين راه يابد و يا اينکه در زبان­ها و گويش­ها و نيز اديان و مذاهب بومي و ديگر ويژگي­هاي فرهنگي ، مختصات تازه­اي به وجود آيد.

 

اقوام ايراني با دو ويژگي مهم؛ اشتراک تاريخي و فرهنگي با ديگر ايرانيان و پيوستگي و همبستگي اجتماعي عميق با يکديگر؛ و نيز برخي تفاوت­هاي زباني و گاه مذهبي شناخته مي­شوند. اين اقوام که خود جزيي از فرهنگ و تمدن ايراني محسوب مي­شوند هريک به فراخوار شرايط تاريخي، سهمي در خلق و تکوين اين تمدن بر عهده داشته و دارند.

 

«برای دریافت خلاصه مقالات ارائه شده در این نشست به

دو فرمت WORD یا PDF روی لینکهای زیر کلیک کنید»

 

   فرمت WORD

 

  فرمت PDF


چاپچاپ
www.iichs.org