موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (همايشها)           WWW.IICHS.ORG

همايش بررسي تاثيرات منطقه اي و بين المللي انقلاب اسلامي ايران
همايش بررسي تاثيرات منطقه اي و بين المللي انقلاب اسلامي ايران

انقلاب اسلامی ایران از نگاه پژوهشگران فرامرزی یکی از سه انقلاب مهم جهانی است که با به هم ریختن قواعد تعریفی – اقتصادی، سیاسی و امنیتی – قدرتهای بزرگ در منطقه و جهان تحرکی در کالبد مسلمانان ایجاد کرد نه تنها به تفکر سوسیالیستی موجود در جنبشهای موجود در جهان اسلام پایان بخشید. بلکه عملاً تفکر ماتریالیستی و کاپیتالیستی را به چالش کشید در نتیجه مقابل انقلاب اسلامی ایران قدرتهای بزرگ جهانی نیز به صف آرایی پرداختند، در عراق صدام حسین با کنار زدن حسن البکر با استفاده از حمایتهای امریکا و شوروی و ثروت نفتی بعضی از کشورهای عربی منطقه، با هدف نابودی انقلاب اسلامی، به ایران حمله نمود. در همان حال با روی کار آمدن ژنرال کنعان اوران در ترکیه و ژنرال ضیاء الحق در پاکستان ، شورویها نیز افغانستان را تصرف کردند. غافل از آنکه با پدیداری اندیشه پویای اسلامی، امکان جلوگیری از نفوذ معنوی آن به وسیله عوامل غیر فرهنگــی میسر و مقـــدور نیست به همین دلیل با وجود همه عوامل بازدارنده، انقلاب اسلامی ایران بـه مسلمانان جهان اعتماد به نفس شگرفی بخشید که با تکیه بر آن و بر خلاف میل حکام کشورهای منطقه جنبشهای اسلامی یکی پس از دیگری رشد و نمو کردند.

 

اگر در گذشته قدرتهای غربی با استفاده از تشتت و تفرق و دو دستگی در میان مسلمانان همچون اختلافات شیعه و سنی با کمترین دغدغه ضمن تسلط بر کشورهای اسلامی منابع مسلمانان را به غارت می بردند، انقلاب اسلامی ایران با ایده وحدت شیعه و سنی با این ترفند امپریالیستی نیز به مقابله برخواست. موجی که از وحدت شیعه و سنی در جهان اسلام به راه افتاد قدرتهای بزرگ را به فکر موازی سازی جریانات به ظاهراسلامی همچون اسلام سکولار که ترکیه پرچمدار آن بود و یا تکیه بر جریان متحجر و عقب مانده ای نظیر طالبان انداخت که به دلیل عدم موفقیت، ناچار با استفاده از بعضی از حکومتهای عربی مجدداً به طرح اختلافات قومی و مذهبی در جهان اسلام به ویژه با شدت بیشتری در عراق و لبنان دست زده اند کــــه عبور از این مرحله بسیار پیچیده و حساب شده هوشیاری بسیار بالایی را از سوی حکومتها، علما و ملتهای مسلمان می طلبد که بــــــا پرهیـز از حرکات افراطی و احساسی و تکیه برآیه شریفه  واعتصمو بحبل الله جمیعا و لا تفرقوا در راستای اهداف عالی پیامبر اعظم (ص) گام بر دارند

 

«برای دریافت خلاصه مقالات ارائه شده در این نشست به

دو فرمت WORD یا PDF روی لینکهای زیر کلیک کنید»

 

   فرمت WORD

 

  فرمت PDF


چاپچاپ
www.iichs.org