موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (ساير)           WWW.IICHS.ORG

همایش بین المللی کالبدشکافی سیاست انگلیسیها در ایران (2012-1800م)

مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران با تکيه بر اسناد نويافته و تحقيقات ميداني قصد برگزاري همايش بين­المللي با موضوع کالبد شکافي سياست انگليسي­ها در ايران در فاصله سالهاي 1800 تا 2012 م را دارد .

 
موضوعات همايش:
-مقايسه عملکرد کمپاني هند شرقي و کارگزاران هند انگليس قبل و بعد از 1857 م.
- نقش انگليس در جنگهاي دوره اول و دوم روسيه و ايران.
-بررسي رفتارهاي سياسي انگلستان با کشورهاي جنوب خليج فارس و تأثير آن بر ايران .
-تأثير مناسبات انگليس و عراق و خروجي آن در تنظيم روابط ايران و عراق
-بررسي مطبوعات هند انگليس و بريتانيا درباره ايران در سده نوزدهم و بيستم.
- شناسايي کارکردهاي سفارتخانه­هاي انگلستان در امور سياسي و اجتماعي ايران
- نقش انگليس درفرقهگرايي وهابيگري، فراماسونري و بهائيگري
-معرفي سفرنامه نويسان ومستشرقين انگليسي و آشنايي با نگاه آنان نسبت به جامعه ايران .
-نقش نويسندگان ايراني در گسترش سياستهاي انگليس در ايران.
-نقش انگليس در اختلافات ارضي و مرزي پيراموني ايران و آثار آن بر امنيت ملي کشور ايران.
-نگاه حقوقي بهره­برداري انگلستان از منابع طبيعي و انساني ايران.
-تشريح شيوه عملکرد لابي انگليس در تشکيل کابينه­هاي مختلف و نحوه حضور آنها در نهادهاي رسمي سه قوه (1979-1800م)
-تشريح شکلگيري و عملکرد لابي انگليس در مجلس شوراي ملي
-علل، چگونگي و نتايج اشغال ايران به وسيله انگليس در جنگ اول و دوم جهاني.
-مقايسه­هاي سياست­هاي آلمان؛ آمريکا؛ روسيه و شوروي با انگلستان در دوره قاجار و عصر پهلوي .
-آشنايي با سياستهاي انگليس در ايران از طريق اسناد آرشيوهاي روسيه تزاري، شوروي ، عثماني، ترکيه ، فرانسه، امريکا و انگلستان.  
-چگونگي و نتايج نفوذ انگليس در لايه­هاي مختلف اجتماعي ايران (ايلات و عشاير، خاندانها و...).
- تحليل و بررسي قيامهاي ضد انگليسي در تاريخ معاصر ايران.
- نقش علما در مقابله با استعمار انگليس.
- نقش مردم و علماي فارس در مقابله با تهاجم نظامي انگلستان.
- نقش مرجعيت شيعه در قيام 1920 عراق.
-مدارس و ميسيونرهاي انگليسي در ايران.
-تقابل، رقابت و تعامل انگليس با روسيه، آلمان، شوروي و امريکا در ايران.
-مقايسه سياستهاي انگليس در واگرايي قومي در ايران (قبل و بعد از انقلاب اسلامي)
-اقدامات سياسي ـ اقتصادي شرکت B.P در حوزه خزر عليه ايران (پس از 1991م)
-نقش انگليس در عهدنامه­ها و قراردادهاي 1801 م ، مجمل ، مفصل، گلستان ، ترکمانچاي، ارزنـﺔ الروم ، پاريس، گلداسميت، آخال، 1907 ،1919 و ....
-نقش انگليس در امتيازاترويتر، توتون و تنباکو ، بانک شاهنشاهي، گمرکات جنوب ، لينچ ، دارسي و...
-چگونگي و نتايج تسلط انگليس بر نفت ايران.
-نقش انگليس در کودتاهاي سوم اسفند 1299- 28 مرداد 1332.
- نقش انگليس در جعل نام خليج فارس.
-بررسي مواضع انگليس در: تسخير سفارت ايران در لندن ـ خروج سازمان مجاهدين خلق از ليست تروريسي در اتحاديه اروپا ـ مساله هسته‌اي و تحريم­هاي ايران در اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل متحد ـشکل‌گيري مبحث سلمان رشدي ـحمايت از اپوزيسيون ايراني خارج از کشور .
-کمکهاي انگليس به عراق در جنگ تحميلي عليه ايران .
-بررسي اقدامات انگليس پس از اشغال عراق و تأثير آن بر امنيت ملي ايران.
-نقش انگليس بر شکل‌گيري گروههاي افراطي در کشورهاي همجوار شرق ايران.
-نقش B.B.C در تحولات صدساله اخير ايران.
- و ...
برگزارکنندگان از ارسال چکيده مقالات با موضوعات جديد پيشنهادي متکي بر اسناد و تحقيقات ميداني استقبال مي­کنند.
 
ارسال چکيده مقالات:
- در يک صفحه A4 حداکثر 300 کلمه با واژگان کليدي با word 2007 به همراه مشخصات کامل نويسنده شامل نام و نام خانوادگي مرتبه علمي رشته تحصيلي با نشاني پستي ، پست الکترونيکي، شماره تلفن ثابت و همراه به نشاني Iran@www.iichs.org ارسال شود.
- پس از تائيد چکيده مقالات توسط کميته علمي همايش، براي ارسال مقالات با نويسنده تماس گرفته خواهد شد.
- چکيده مقالات و مقالات پذيرفته شده چاپ خواهد شد.
- مهلت ارسال چکيده مقالات تا 15 خرداد 1392 و مقالات تا 30 مرداد ماه 1392 مي­باشد.
 
زمان برگزاري : به مدت دو روز در مهر ماه 1392.
محل برگزاري : تهران.
 
نکات قابل توجه:
-     زبان رسمي همايش فارسي مي­باشد ولي افراد شرکت کننده خارجي مي­توانند به زبان روسي و انگليسي مقالات خود را ارائه نمايند.
-      هزينه ثبت نام، اسکان و بليط رفت و برگشت نويسندگان مقالات پذيرفته شده براي سخنراني به عهده برگزار کنندگان خواهد بود.
 
ستاد همايش بين‌المللي کالبدشکافي سياست انگليسي‌ها در ايران
 
دبيرخانه:
تهران. الهيه . خيابان شهيد فياضي . ميدان فرشته شماره 15 . مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران.
 
تلفن 8-22604037 -021
نمابر   22602096- 021
www.iichs.org
e- mail: iran@www.iichs.org
 

چاپچاپ
www.iichs.org