موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (با کاروان تاريخ - سند)           WWW.IICHS.ORG

مجموعه دوم

[1- 5 – 256- آ]
اعلاميه مبني بر ضرورت باندرل نمودن ترياك در مشهد
[9-1-117ي]
نامه " بيت‌العدل اعظم " به هژبر يزداني مبني بر اعلم دريافت كمك مالي وي به صندوق

 [1-2134- 115- آ]

نامه انجمن محلي خيابان اميرسليماني به مهندس عليرضا خان سليماني دائر بر درخواست نصب دستگاه فشار قوي آب به منظور تامين آب آشاميدني ساكنين محله مذكور
 

[1522-919-145د]
نامه دربار شاهنشاهي مبني بر توصيه به پرداخت هزينه جشن عيد مبعث و تولد حضرت قائم توسط اداره املاك جهت جلب توجه طبقه روحانيون
[64165 تا 64164پ]
گزارشي مبني بر اعلام اسامي كانديداهاي سفارشي با پرداخت مبالغي به منظور انتخاب شدن در دوره بیستم مجلس شوراي ملي
[49250 پ]
نامه فريده ديبا مبني بر تاييد تعلق قسمتي از سهام شركت سهامي سيمان تهران به لوئيز قطبي (همسر برادرش)
 

 

 

 

[3-1593-12م]
تلگراف هيات طلاب مدرسه بزرگ همدان به رياست وزرا مبني بر شكايت از مطالبه ماليات از مدرسه مذكور توسط اداره ماليه و اوقاف
[1-3019-129- الف]
نامه وزارت امور اقتصادي و دارايي به شاپور ريپورتر اردشير جي مبني بر احضار نامبرده به دليل دريافت حق عامليت و يا كميسيون بابت معاملات فيمابين وزارت جنگ و شركتها و موسسات انگليسي
[8327 ق]
نامه مدرسه دارالفنون درباره انجام آزمايشهاي فيزيك و شيمي در موسسه لابراتوار
 

 

 

 

[22225 ن]
تلگراف مشيرالسلطان از اردبيل به رياست وزرا درباره تحصن جمعي از علما و اعيان در تلگرافخانه و تعطيلي بازار درتبريز با هدف تغيير اعضاي كابينه
[1722 ن]
گزارشي ازمخالفت روحانيون با استخدام مستشاران خارجي غير مسلمان در ادارات دولتي ايران
[1-2018-4513 ش]
نامه نصرت‌الله درويشيان پيشخدمت مخصوص شاه به فريده ديبا مبني بر درخواست زمين از اراضي نياوران يا شهسوار
 

 

 

[29155ق]
استفتاء از شيخ فضل‌الله نوري در مورد حضانت اطفال ذكور
[17084 ن]
مخالفت انجمن زرتشتيان با سرپرستي اردشير جي و درخواست بركناري وي
[28-75-256- آ]
اخطاريه بلديه تهران مبني بر اعلام شرايط ساخت ابنيه و مغازه‌هاي " خيابان پهلوي "
 

 

[5245 ن ]
خبري تحت عنوان " حمله ارتجاع " در مورد توقيف 7 روزنامه توسط نظميه در دوره زمامداري قوام‌السلطنه
[8-435-3م]
نامه پاكروان به نخست وزير درمورد خريد فرش ابوالفتح مخملباف توسط كليمي ها و توصيه به اهداي اعتبار مصوبه به شهرداري مشهد

 [2-2002-121خ]

نامه سهيلي نخست‌وزير به خزيمه علم مبني بر توصيه به انتخاب ريگي به عنوان نماينده بلوچ در مجلس
 

 

 

 

 
[8051 پ]
نقشه قديمي تهران سال 1275 قمري مشتمل بر دروازه‌ها، خيابانها، محله و ...همراه با راهنماي آن
 
 


چاپچاپ
www.iichs.org