موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران  (انتشارات)           WWW.IICHS.ORG

بحران ظفار و رژيم پهلوي
بحران ظفار و رژيم پهلوي 

نويسنده : محمدجعفر چمنکار

نوبت چاپ : چاپ نخست - 1383

شمارگان : 1500 جلد

تعداد صفحات : 510

بها : 4900 تومان

 

 

برگرفته از متن کتاب

" ... جنبش ظفار از حمايت طيف وسيعي از گروهها و تشکل هاي سياسي و نظامي در اقصي نقاط جهان برخوردار بود. بنابه سنت، تمام گروههاي معاند با نظام سرمايه داري و متمايل به اردوگاه شرق که اصطلاحاً با عناوين نيروهاي چپگرا و پيشرو خوانده مي شدند، از چريکها در نبرد با دولت مرکزي عمان پشتيباني مي کردند... "


www.iichs.org