ماهنامه شماره 103 - صفحه 5
 

 » خانه عامريها
 
آسيه آل احمد
aleahmad@www.iichs.org

 

خيابان علوي کاشان مرکز عمده زيباييهاي معماري اين شهراست. تاريخ در اين خيابان مرز ندارد. حصار شهر دوره سلجوقي، حمام دوره صفويه، خانه‌هاي دوره‌هاي زنديه و قاجار؛ هر کدام از اين بناها زيبايي و دنياي خود را دارند که بازديد از هر کدام ساعتها وقت مي‌طلبد. سبک معماري، گچبري، آينه‌کاريها و...

 

مجموعه خانه‌هاي قديمي کاشان که همگي در همين خيابان قرار دارند؛ به نام خانه طباطبايي‌ها، بروجرديها، عباسيان، تاج و عامريها معروف هستند. در اين نوشته به  خانه عامريها مي‌پردازيم.

 

مجموعه عامري شامل خانه‌هاي: ابراهيم خليل خان عامري، يوسفيان، رئيسيها، حشمت الله خان و دو حمام بزرگ و کوچک مي‌باشد که هر کدام اين خانه‌ها داراي بيروني و اندروني است. در حال حاضر خانه يوسفيان و خانه حشمت‌الله خان در حال بازسازي مي‌باشد. اين مجموعه 12230مترمربع است. اين خانه تا سال 1330ش مسکوني بوده سپس رو به ويراني رفت و در سال 1370ش به ميراث فرهنگي واگذار شد. «اکنون (1390ش) اين خانه به بخش خصوصي واگذار شده است و در حال مرمت و تغيير کاربري اين خانه به هتل مي‌باشند».

 
   

 

 

   

     

تاريخچه اين خانه به دوره زنديه برمي‌گردد. اين خانه در زلزله سال 1192ه ق آسيب جدي ديد ولي به همت ملاعبدالرزاق خان حاکم وقت کاشان بازسازي شد و به مصطفي‌قلي خان سهام‌السلطنه هديه داده شد.

 

کل اين مجموعه داراي معماري اصيل ايراني است. حياطها، ايوانها، طاق‌نماها و تمامي تالارها و اتاقها همگي داراي گچبريها و آينه‌کاريهاي بسيار زيبا است. يکي از طاقها آينه‌کاري يک شب پر ستاره و ماه را نشان مي‌دهد و يکي از سقفها نقاشيهاي بسيار کوچک از مناظر با رنگ لاجوردي دارد. در يکي از ايوانها بر روي ديوار تصويري از ناصرالدين شاه کشيده شده است. علاوه بر اين، تمامي پنجره‌ها و درهاي چوبي با شيشه‌هاي رنگي بسيار زيبا کار شده است.   

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير ناصرالدين شاه در بالاي ايوان

حوضخانه 

     

 طاق ايوان با تصاوير آبي رنگ از مناظر

 قسمتي از حمام

 رنگهاي آبي سقف، نقاشيهاي مناظر مي‌باشد

     


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org