ماهنامه شماره 98 - صفحه 5
 

» 120 سال زنده باشي

 

زهرا عباسي

 

آيا مي‌دانستيد که گاهي به هم مي‌رسيم و مي‌گوييم 120 سال زنده باشي يعني چه و از کجا آمده؟ براي چه نمي‌گوييم 150 يا 100 سال يا ...؟


در ايران و در زمان ماقبل هجوم اعراب به ايران سال کبيسه را به اين صورت محاسبه مي‌کردند که به جاي اينکه هر 4 سال يک روز اضافه کنند (که البته اضافه هم مي‌کردند) هر 120 سال يک ماه را جشن مي‌گرفتند و کل ايران اين جشن برپا بود و براي اينکه بعضيها ممکن بود يک بار اين جشن را ببينند و عمرشان جواب نمي‌داد تا اين جشنها را دوباره ببينند به همين دليل ديدن اين جشن را به عنوان بزرگترين آرزو براي يکديگر خواستار بودند و هر کسي براي طرف مقابل آرزو مي‌کرد تا آنقدر زنده باشي که اين جشن باشکوه را ببيني و اين به صورت يک تعارف و سنتي زيبا درآمد، که وقتي به هم مي‌رسيدند بگويند 120 سال زنده باشي.

 

 

 

 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org