ماهنامه شماره 84 - صفحه 9
 

» من ذاتاً مغرور نیستم

 

هنگامي که ايران زير سلطه قدرتهاي خارجي از جمله انگلستان قرار داشت، من ساعات غم‌انگيزي را گذرانده‌ام، ولي اکنون مشاهده مي‌کنم که انگلستان نه تنها دوست ما شده، بلکه همطراز ما نيز شده است. انگلستان اکنون کشوري است که ما اگر بتوانيم با مسرت خاطر به آن کمک خواهيم کرد. بنابر اين، شما مشاهده‌ مي‌کنيد که من روحيه انتقام‌جويي ندارم. در اين مورد بايد بگويم که من ذاتاً مغرور نيستم؛ ولي اگر غير از اين بود ما مي‌توانستيم به آساني نسبت به اين موضوع احساس غرور بکنيم.

(از سخنان محمدرضا پهلوي در اواخر 1353)

 

محمدرضا پهلوي. مجموعه تأليفات، نطقها، پيامها، مصاحبه‌ها و بيانات اعليحضرت همايون محمدرضا شاه پهلوي آريامهر شاهنشاه ايران. [10 جلد]. تهران، کيهان، 1355. ج 9، ص 7729-7730.

 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org