ماهنامه شماره 59 - صفحه 8
 

» نان

 

صاحبان غله خون جگر بیچاره فقرا را به انبار جمع کرده شبها بسیار کسان گرسنه می‌خوابند و نان من تبریز چهار قران اسم؛ ولی وجود ندارند. افسوس که بیچاره ایرانیان از عمل نان آسوده و فارغبال نیستند که لامحاله در صدد کارهای دنیوی که باعث ترقی وطن است برآیند.

 
 

 

منبع: روزي روزگاري ايران، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران و نشر نظر، 1385.

 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org