ماهنامه شماره 56 - صفحه 8
 

 

جشن مشروطيت

 

مرتضي قلي خان صنيع الدوله، داماد مظفرالدين شاه، اولين رئيس دورۀ اول مجلس شوراي ملي بود. اين مجلس، بخش عمده‌اي از قانون اساسي را به تصويب رساند و از خودسريهاي شاهزادگان و خوانين بزرگي چون ظل‌السلطان، آصف‌الدوله، سردار منصور و قوام‌الملک جلوگيري کرد، مجلس اول با همه کاستيها حرکتي به پيش بود.

 

منبع: فطوغرافخانه (وقايع نگار تاريخ مشروطه). تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1385.


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org