ماهنامه شماره 55 - صفحه 8
 

    

مشيرالدوله نخستين صدراعظم مشروطه با آن عبارتي که خطاب به سعدالدوله بر زبان راند همان اول آب پاکي روي دست هه ريخت: «مشروطه و کنستي تيسيون چيست؟ اينجا مجلسي است که شاه عنایت فرموده که بنشينيد و قانون وضع کنيد، همين».

 

منبع: فطوغرافخانه (وقايع نگار تاريخ مشروطه). تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1385.

 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org