ماهنامه شماره 42 - صفحه 4
 

» مسجد سپهسالار (2) 

 

جلال فرهمند

Farahmand@www.iichs.org

 

در دوره پهلوي اين مسجد به مسجد رسمي دربار تبديل شد. عزاداريهاي فريبانه ايام محرم که با حضور شاه و درباريان وابسته تشکيل مي شد از جمله کاربريهاي اين مسجد بود که روحانيون وابسته نيز در آن حضور مي يافتند. مرگ بزرگان ارتشي و سياسي نيز اين مسجد را به مرکزي براي تجمع سران حکومتي در آن تبديل مي کرد. عکسهاي اين شماره بهارستان به مناظري از اين مسجد در دوره پهلوي اختصاص دارد:

 

مآخذ:

اميرحسين ذاكرزاده. سرگذشت طهران. تهران، قلم، 1373 .

ابوالقاسم سحاب. تاريخ مدرسه عالي سپهسالار. تهران، بي نا، 1329 .

خاطرات ممتحن الدوله. به كوشش حسينقلي خانشقاقي. تهران، فردوسي، 1362 .

 

 

Aa1-04744

نماي مسجد از خيابان سرچشمه

Aa1-04745

كاشيكاري درب ورودي مسجد

Tt124 -02100

كاشيكاري كنار درب مسجد

     

Aa1-04746

گنبد و مناره مسجد

Aa1-04748

درب ورودي مسجد

Aa1-05363

نمايي ديگر از خيابان مدرس در كنار مسجد

     

Aa1-06781

نمايي از مسجد

Aa1-03886

نماي مسجد از خيابان سرچشمه

Aa1-04747

گنبد

     

Aa8-00257

مسجد در زمستان

Tt124 -00996

عبدالاله نايب السلطنه عراق و ميهمانان عراقي در بازديد از مدرسه سپهسالار (1328) در عكس علامه وحيدي، جواد امامي و باقر نيك نظر حضور دارند.

A132 153

تشييع جنازه رسمي در حياط مسجد

     

M288 -05026

تشييع جنازه در خيابان مجاور مسجد

S118 -00020

مجلس  ختمي در شبستان مسجد

A124 -06

مجلس ختمي با حضور هويدا و آموزگار

     

 
 
 
 

ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org