ماهنامه شماره 54 - صفحه 9
 

 

 

«آقاي سردار محتشم، يپرم خان و بنده حمله آور شديم به اطراف پارک. سه ساعت به غروب جنگ شروع شد. يک ساعت از شب گذشته ستارخان و باقرخان دستگير شدند. پاي ستارخان زخمي شد. به منزل آقاي صمصام السلطنه که همسايه باغ اتابک بود فرستادم. دوازده نفر از رؤستاي بختياري کشته و زخمي. همين قدر هم مجاهد کشته. به قدر هشتصد نفر مجاهد، محبوس و خلع اسلحه کرديم. بعد از چند روز ستارخان و باقرخان مرخص و آزاد شدند».

خاطرات جعفرقلي خان سردار اسعد بختياري

 

منبع: فطوغرافخانه (وقايع نگار تاريخ مشروطه). تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1385.

 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org