ماهنامه شماره 48 - صفحه 5
 

 

 

» ماسوله قطعه اي از بهشت

 

در همهمه باران بر ابريشم کوه و آواز درخت، صبح از تبسم گياه پر مي شود. ماسوله بر سينه کوه روييده و در نگاهش آسمان و دريا به هم رسيده اند، در خنکاي سبزه. هميشه به همين سادگي اتفاق مي افتد؛ مِه چون قهرمانان اساطيري از دره سر بر مي کند و ماسوله را مي بلعد، لحظه اي بعد، ترانه آفتاب است و عرياني ِ آسمان. ديري نمي پايد که دوباره سر و کله ابرها پيدا مي شود، "با آن دستهاي سفيد و روشن که انگار از چيدن ماه آمده اند".

 

تصاوير: محمدرضا حديدي

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org