ماهنامه شماره 47 - صفحه 8
 

 

باغ کامرانيه. مظفرالدين شاه با سه چرخه همايوني

1. مهديقلي خان مجدالدوله، داماد ناصرالدين شاه

2. ملک منصور ميرزا شعاع السلطنه، پسر دوم مظفرالدين شاه. روزگاري عين الدوله قصد داشت او را به جاي محمدعلي ميرزا وليعهد کند.

3. حسينقلي ميرزا ديگر فرزند مظفرالدين شاه

4. دکتر خليل خان ثقفي ملقب به اعلم الدوله طبيب مخصوص مظفرالدين شاه

5. ميرزا احمدخان دبير حضور (قوام السلطنه)؛ فرمان مشروطه را او تحرير کرد.

 

منبع: فطوغرافخانه (وقايع نگار تاريخ مشروطه). تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1385.


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org