ماهنامه شماره 47 - صفحه 3
 

» از طهران تا تهران

 

با حمله مغول به ايران يکي از شهرهايي که به لحاظ تمدن ايراني و فرهنگ اسلامي به عروس شهرهاي جهان اشتهار داشت، ويران شد. اين شهر، «ري» بود. در پي سقوط ري، تهران که جزئي از ري به شمار مي رفت و قسمت شمالي آن محسوب مي شد به سبب برخورداري از آب و هواي خوش، در چشم انداز زيباي کوههاي البرز رونق گرفت.

 

گسترش و آباداني واقعي تهران صد سال پس از حمله مغول، يعني در دوره شاه تهماسب صفوي، دومين پادشاه سلسله صفوي صورت پذيرفت.

 

به امر شاه تهماسب براي مصون ماندن تهران از گزند هجوم اقوام بيگانه، به دور تهران بارويي با چهار دروازه و 114 برج به شماره سوره هاي قرآن کشيدند و زير هر کدام از برجها سوره اي را دفن کردند. با ظهور سلسله قاجار در حدود 200 سال پيش تهران پايتخت شد و « دارالخلافه» نام گرفت. شهري که در آغاز بيست هزار نفر جمعيت نداشت امروز کلانشهري است که حدود 10 ميليون نفر جمعيت دارد.

 

 دورنمای شهر تهران و کوههاي البرز از طرف دروازه شميران در دوره ناصري

 

منبع: روزي روزگاري ايران، تهران، موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران و نشر نظر، 1385.

 

                                                            
ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org