ماهنامه شماره 47 - صفحه 2
 

 

» بازار تهران (2)

 

جلال فرهمند

Farahmand@www.iichs.org

 

بازار تهران پس از اضمحلال حکومت قاجار ديگر آن قدرت سابق را نداشت. رضاخان که به پادشاهي رسيد ديگر قدرت ديگري را در مقابل خود بر نمي تافت. در طول زمان 16 ساله سلطنت وي از بازار تهران فعاليتي سياسي ديده نشد. هر چند که امور مذهبي در خفا به شکل هيئتهاي مذهبي درمنازل فعال بود و چه بسا تعدادي بدين خاطر به زندان افتادند.

 

پس از شهريور بيست و رفتن ديکتاتور، شاه بعدي نيز چندان علقة مذهبي نداشت ولي توان پدر را نيز نداشت. بازار فعال شد حرکتهاي مذهبي نيز فعال شدند. تجارت که در دورة رضاشاهي دولتي شده بود مجدداً به راه افتاد و بضاعت بازار پربارتر گرديد. به طوري که قدرت بازار مجدداً گسترش يافت. چنانکه در وقايع 15 خرداد 42 و در سالهاي بين 42 تا 57 نقطة اتکاي بسياري از انقلابيون به خصوص مذهبيون بود. سال 56 و 57 نيز موقعيت بازار کاملاً روشن و آشکار است. کمکهاي بيدريغ بازار به کارگران در حال اعتصاب و کمک به اقشار ضعيف به شکل تشکيل تعاونيهاي محلي بود. اين شماره بهارستان به عکسهاي پس از شهريور بيست تا سالهاي 42 مي پردازد:

 

3575-4ع

نمايي از بازار کفاشها

3580-4ع

راسته زرگرها

3576-4ع

نمايي ديگر از همان راسته

     

3577-4ع

سيگارفروش در بازار بزرگ تهران

3578-4ع

شربت فروش

3581-4ع

نمايي از بازار، قدمت سقفهاي آن به خوبي نمايان است.

     

 

 

 

  4087-4ع
بانک ملي شعبه بازار، جانشين تکيه دولت شد
 4686-4ع
دستفروشان تهراني در سبزه ميدان
 7748-4ع
يکي از گذرهاي بازار تهران
     

 

 

 

 61234-275م
حاشيه بازار
 307- 124ت
خيابان بوذرجمهري
756- 4ع
مراسم سخنراني مذهبي در بازار پربار بود، مراسمي با شرکت مرحوم فلسفي
     

 

 

 

1856- 124ت

تجمعي در مسجد امام بازار 

99-141ج

وقايع 15 خرداد منجر به تعطيلي بازار گرديد، خيابان بوذرجمهري

108-141ج

15 خرداد در بازار

 
     

 

98- 141ج

تعطيلي بازار در 15 خرداد

348-794ع

اسدالله علم نخست وزير به همراه سيد مهدي پيراسته وزير کشور هنگام کلنگ زني زيرگذر بازار تهران

77-886 پ

بازديد عده اي از خاندان سلطنتي ژاپن از بازار تهران 

 
ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org