ماهنامه شماره 17 - صفحه 5
 

» مثل بوجار لنجان

 

 پيش از آنكه به اين ضرب‌المثل بپردازيم دو واژة هاي بوجار و لنجان را معني مي‌كنيم:

 

بوجار: به كسي مي‌گويند كه شغلش پاك كردن غلات و حبوب باشد، كسي كه خرمن را باد مي‌دهد، كمدار. بوجاري يعني پاك كردن غلات و حبوب از خاك و خاشاك.

 

لنجان: از توابع اصفهان است و بسيار حاصلخيز كه به لطف زاينده رود كشاورزي پررونقي دارد.

 

دربارة اين مثل بايد گفت: براي بوجار بسيار مهم است كه باد از كدام سمت مي‌وزد، چرا كه در پي جمع كردن علوفه است و اگر باد از يك طرف بوزد اين منظور بهتر ميسر مي‌شود. اما براي بوجار لنجان تفاوت چنداني ندارد كه باد از كدام طرف بوزد. هر طرف كه باد بوزد به همان سر مايل مي‌شود چرا كه به سبب رونق كشاورزي، گرد آوردن علوفه برايش اهميتي ندارد.

 

اين مثل در مورد افرادي گفته مي‌شود كه همواره به سمت مركز قدرت رو مي‌آورند و عقيدة پا برجايي ندارند.

 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org