ماهنامه شماره 46 - صفحه 9
 

 

» سر درب ميدان توپخانه

 

در حدود 150 سال پيش در اوايل سلطنت ناصرالدين شاه قاجار وقتي ارگ (قلعه) سلطنتي را تعمير مي كردند ميدان ارگ را تجديد بنا كردند و آن را رسماً «ميدان توپخانه» ناميدند. اين ميدان به سبب وجود توپهايي كه در اطراف آن تعبيه شده بود توپخانه ناميده شد.

 

لازم به ذكر است، بجز دروازه هاي دوازده گانه كه بر گرد شهر بنا شده بود، در داخل شهر نيز دروازه ها يا به عبارت ديگر «سردر»هايي وجود داشت كه تعداد آنها 9 سردر بود. سردرب ميدان توپخانه از اين دروازه ها بوده است.

 

 

منبع: روزي روزگاري ايران، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران و نشر نظر، 1385.

 

ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org