ماهنامه شماره 46 - صفحه 1
 

» شعارهای مشکوک

(سند به روايت طنز)

 

فرهاد رستمي

 

 

شماره:32/116/02/501

تاريخ:         25/9/2537

از: ژاندارمري كشور شاهنشاهي – ركن دوم

به: تيمسار ازهاري نخست وزير محترم كشور

موضوع: اغتشاش

سرّي

 

1. در روز 20/9/2537 كه مأموران ويژه ژاندارمري كشور شاهنشاهي ناظربر حركت دستجات و گروههاي مختلف مردم تهران در مراسم عزاداري حسيني بوده اند مشاهده مي نمايند كه اصولاً اعمال و رفتار اكثر دستجات معروضه كه با تنظيم برنامه مخصوصي از تمام نقاط تهران حتي شهرستانها گردآوري شده بودند جنبه عزاداري نداشته و با در دست داشتن پرچمهاي سرخ كمونيستي و پلاكادرهاي حاوي شعارهاي ضد ملي و خواندن سرودهاي انقلابي، اكثر خيابانها را پيموده و اقدامات زيرين را انجام داده اند:

 

الف- اداء شعارهاي ضد ملي (مانند: ما شاه نمي خواهيم ...).

ب- تهيه كاريكاتورهاي زننده (مانند: كاريكاتور اعليحضرت همايون شاهنشاه آريا مهر بزرگ ارتشتاران).

پ- نوشتن شعارهاي مشكوك بر ديوار توالتهاي عمومي (مانند: سيفون را بكشيد؛ كه البته بديهي است منظور از سيفون، مقامات مملكت است).

ج- پخش شبنامه هايي كه بر بالاي آن نام صادر كنندگان شبنامه درج شده است (مانند: فضل الله المجاهدين علي القاعدين ...؛ بديهي است همه فتنه ها زير سر اين دو نفر يعني فضل الله مجاهدين و علي قاعدين است).

 

2. به كرّات مشاهده شده است كه جمعي از آشوبگران به سربازان نزديك شده و در حالي كه آنها را در آغوش گرفته اند و مي بوسند، گل در لوله اسلحه شان مي نشانند. لذا عده اي از سربازان فريب خورده متقابلاً آنها را مي بوسند كه لازم است به اشد مجازات تنبيه شوند. چنانچه از اين اعمال وقيحانه جلوگيري نشود:

 

الف- آبروي ايران و ايراني در مراجع بين المللي مي رود.

ب- احتمال تحت تأثير قرار گرفتن تدريجي سربازان وظيفه از مشاهده اين صحنه ها وجود دارد.

ج- خطر مشمولاني كه از اين به بعد وارد خدمت سربازي مي شوند، زيرا ممكن است اين مشمولان نيز به مصافحه علاقه مند شوند.

 

3. در خيابان دروازه قزوين جمعي از خانمها (در كمال صداقت) در دفاع از اعليحضرت همايون شاهنشاه آريا مهر بزرگ ارتشتاران و علياحضرت نيكوكار، شهبانو فرح پهلوي، تظاهرات مي كردند كه مايه خرسندي و ابتهاج نيروهاي وطندوست ساواكي گرديد و مكشوف گرديد كه هنوز وطن پرستان حقيقي وجود دارند كه صحنه را خالي نكرده اند. عاجلاً در تماسي با رياست سازمان راديو و تلويزيون دولتي ايران، جناب رضا قطبي (پسر خاله فرح) مراتب را به اطلاع ايشان رسانديم. ايشان نظر به عرق فاميل دوستي و وطن پرستي خوشبختانه سريعاً پس از چندين ساعت در صحنه حضور يافتند و فيلم و گزارش مفصلي از مراسم تظاهرات اين خانمها تهيه شد. خانمها در دسته هاي منظم مدام شعار مي دادند:

 

شاه برادر ماست

فرح خواهر ماست

 

پيشنهادات:

الف- مجازات فوري مقدمين عليه امنيت كشور بر اساس ماده 317 كيفر ارتش.

 

مراتب جهت استحضار خاطر خطير تيمسار ارتشبد معروض گرديد.

 

جان نثار، سپهبد احمدعلي محققي

 
 

ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org