ماهنامه شماره 31 - صفحه 5
 

 

 

» نامه اداري

 

مرگز عزيز

نامه تان رسيد

نوشته ايد پسرم مرده

و جوهر قلم شما

از خوني است كه او ريخت.

نوشته ايد او با افتخار مرد

در ميدان جنگ.

نوشته ايد من هم از اين افتخار

نصيب برده ام.

نامه تان را با خون او امضا كرده ايد

و با خون او مهر كرده ايد

 

(لنگستون هيوز، شاعر سياهپوست امريكايي.

نقل از گزينه شعر جهان؛ ترجمه احمد پوري)

 

 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org