ماهنامه شماره 44 - صفحه 7
 

» کشتي هوايي

 

 

 

 

در سال 1794، درست پنج سال پس از انقلاب كبير فرانسه، در جنگي كه ميان فرانسه و انگليس در گرفت بالن مورد استفاده قرار گرفت.

 

در ايران در دوران سلطنت ناصرالدين شاه قاجار نخستين بالن در خارج شهر تهران براي "نمايش" به پرواز درآمد. جالب است كه آن روزها اهالي تهران به بالن؛ كشتي هوايي مي گفتند. بالن اولين وسيله اي بود كه آرزوي انسان را براي پرواز كردن عملي كرد.

 

مي گويند مظفرالدين شاه در سفر به فرنگ يك بالن نيز خريده بود اما به دلايل مختلف فرصت استفاده از آن را نيافت تا زماني كه محمدعلي ميرزا وارث تاج و تخت او شد. جنگ مشروطه خواهان با محمدعلي شاه بالا گرفت. يكي از سران نظامي به نام ارشدالدوله گويا شنيده بود فرانسه در جنگ 1870 با اين وسيله محاصره آلمانها را شكسته و قادر به شكست آلمان شد. لذا پيشنهاد كرد براي سركوب مشروطه خواهان از بالن استفاده كنند. خوشبختانه وقتي بالن را باز كردند تعدادي موش از آن بيرون جهيدند و معلوم شد كه پيش از آن موشها بالن را جويده اند. معلوم نبود اگر بالن سالم مانده بود ارشدالدوله چگونه مي خواست با بالن مشروطه خواهان را سركوب كند. 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org