ماهنامه شماره 30 - صفحه 2
 

 

» خيلي خنديديم

 

مليجك توپ كوچكش را چند روز آورده بود پيش از توپ ِ افطار در مي‏كرد. دو روز اكثر مردم از بيرون و اندرون پيش از توپ ِ افطار، به هواي توپ ِ مليجك روزه‏شان را خوردند. خيلي خنده داشت.

 

                                                  (يادداشتهاي روزانه ناصرالدين شاه، ص 378) 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org