ماهنامه شماره 45 - صفحه 4
 

 

  

» تبعيدي اودسا (2)

 

جلال فرهمند

farahmand@iichs.org

 

در شماره قبل بهارستان تعدادی از عکسهای شاه تبعیدی ایران یعنی محمدعلی میرزا به اودسای روسیه را دیدیم. در این شماره تعدادی دیگر از عکسها را ملاحظه خواهید کرد. عکسهای ابتدایی مربوط به همان شهر اودساست و عکسهای بعدی تصاویر وی در آخرین تبعیدگاهش یعنی استانبول است. در همین شهر احمد شاه در اولین سفر فرنگش به دیدار پدر آمد که عکس آن دیدار در همین مجموعه آمده است. چند عکس آخرین این مجموعه مربوط به مرگ وی در ایتالیا است که در تشییع جنازه اش فرزندان و تعدادی از رجال سیاسی ایران حضور داشتند.

 

 

 

307-6ع

مجيد ميرزا فرزند محمدعلي ميرزا

302-6ع

محمدعلي ميرزا، ملکه جهان، خديجه خانم و فخرالتاج معيري

305-6ع

محمدعلي ميرزا، ملکه جهان، خديجه خانم و محمود ميرزا

     

275-6ع

بندر اودسای روسیه؛ فخرالتاج معيري همراه دو تن از خدمه ملكه جهان

312-6ع

ملكه جهان

306-6ع

فخرالتاج معيري

     

2421-1ع

استانبول؛ احمد شاه در كنار پدر (1919)

2425-1ع

استانبول تركيه (1919)؛ محمدعلي ميرزا و فخرالتاج معيري

2424-1ع

محمدعلي ميرزا به اتفاق مجيد ميرزا و فخرالتاج معيري

     

2420-1ع

استانبول

2422-1ع

استانبول؛ محمدعلي ميرزا در جمع دوستان

2423-1ع

محمدعلي ميرزا به اتفاق پسرش محمود ميرزا

     

2415-1ع

ايتاليا

3053-1ع

ايتاليا؛ شهر سن ريمو، تشييع جنازه

2414-1ع

ايتاليا؛ احمد شاه همراه با ساير برادران و رجال قاجار در تشييع جنازه پدر

     
   
 

2417-1ع

تابوت محمدعلي ميرزا

 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما: