ماهنامه شماره 23 - صفحه 7
 

 

 

» زير آبزني

 

فرهاد رستمي

 

من مثل فتحعلي شاه مرحوم نيستم كه براي پنجاه هزار تومان مداخل خودش در ميان اولادش فساد مي‌كرد و حتي در جنگهايي كه در زمان خود فتحعلي شاه، محمدتقي و حسام‌السلطنه با حشمت‌الدوله پسر محمدعلي كردند در عراق و بروجرد و لرستان ده هزار نفر تلف شد و چه فسادها و بدنامي‌ها براي دولت ماند. من مي‌خواهم كه هميشه در ميان ادني نوكرها موافقت و اتحاد باشد تا چه برسد به مثل شماها كه شاهزادگان و فرزندان بزرگ و معروف ما هستيد. هر كدام از شماها كه غير از خيال مسالمت‌ و موافقت با همديگر داشته باشيد خيانت بزرگي به دولت قاجار و ملت و دولت ايران كرده‌ايد و در حقيقت خودتان و سلسله خودتان را تمام كرده‌ايد. زياده از اين حالا نمي‌نويسم.

 

2/111966- 1/111959- ق

[مكتوب ناصرالدين شاه به ظل‌السلطان] 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org