ماهنامه شماره 18 - صفحه 8
 

» قمپز در كردن

 

دعاوي دروغين كردن، باليدن نابجا و فخر و مباهات بي مورد كردن. قمپز لغت تركي است. در لغتنامه دهخدا: آلت موسيقي است. قپّوّز: توپي بود كوهستاني و سر پُر به نام قپوز كوهي كه دولت امپراتوري عثماني در جنگهاي با ايران مورد استفاده قرار مي‌داد. اين توپ اثر تخريبي نداشت زيرا گلوله در آن به كار نمي‌رفت بلكه موجب انعكاس و تقويت صدا مي‌شد. صدايش كوهستان را به لرزه درمي‌آورد.

 

در جنگهاي اوليه بين ايران و عثماني صداي عجيب و مهيب آن در روحيه سربازان ايراني اثر مي‌گذاشت و از پيشروي آنان تا حدود مؤثري جلوگيري مي‌كرد ولي بعدها كه ايرانيان به واقعيت پي بردند مي‌گفتند: " نترسيد، قپوز در مي‌كند" كلمه " قپوز" رفته رفته به " قمپز"  تغيير شكل پيدا كرد.

 


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org