ماهنامه شماره 9 - صفحه 4
 

 

 

» بيشتر عمرمان به وليعهدي گذشت


جلال فرهمند

farahmand@www.iichs.org

 

تأمل و تحقيق در زندگي  شاهان هفتگانه قاجاري چندان سخت نيست. چيزي نزديك و شبيه به هم. فقط كافي است عملكرد آنان را در نحوه حكومتداري بررسي كنيم.

 

اين حكومت چون ايلي است و مبنا مبناي حكومت مطلقه فردي، مملو از اشباهات فردي و نفوذ و تداخل عوامل بيگانه و داخلي است.


شخصي چون مظفرالدين شاه نيز با اينكه از سر سلسله اين خاندان صد سال فاصله زماني دارد ولي شيوه حكومتي يكساني داشت. تنها تفاوتي كه مي‌توان بين اين هفت نفر پيدا كرد خصلتهاي شخصي و فردي هر يك از آنان بود. هر چه آغا محمدخان خونريز بود مظفرالدين شاه نبود. ولي در نحوه حكومتداري هيچ تفاوتي ديده نمي‌شود.

 

ناصرالدين شاه كه گويا به جز با گلوله ميرزا رضا كرماني حاضر به تحويل سلطنت نبود بالاخره تن به قضا داد و زماني مظفرالدين شاه به حكومت رسيد كه در فراق سلطنت چهل سال وليعهدي را به تن خريده بود.

 

آموزشهاي حقيرانه و اندك وي در دربار كوچك تبريز و در جمع آدمياني بي‌سواد و نادان مسلماً شاهي سياستمدار تحويل ايرانيان نمي‌داد. وي مردي عليل و ضعيف‌النفس بود و با اين خصائل در جمع قاجاريان زبانزد.

   

متأسفانه همان جمع اطرافيان دربار تبريز كه هر كدام به دنبال نواله‌‌اي بودند كار را براي او سخت‌تر مي‌كردند و درباريان به جاي مانده از پدر نيز در طمع شكاري ديگر كمر خم مي‌كردند.

 
در سال 1313 با تمهيدات علي‌اصغر‌ خان امين‌السلطان زمينه حضور وي در طهران به راحتي فراهم شد و شاه به طهران نزول اجلال كرد و بر تخت نشست. روزنامه
ناصري چاپ تبريز طبق رسم آن زمان متملقانه شاه جديد را چنين معرفي مي‌كند:

  
 نويد و مژده ز ماهي رسانده آن ماه       

جلوس حضرت سلطان مظفرالدين شاه

 

اين شهريار جوانبخت و شاهنشاه كيوان تخت در 14 جمادي‌الثاني 1269 هجري متولد و امروز چهل و پنج سال از مدت زندگاني طي فرمود، و روز عيد غدير 1277 و در سن نه سالگي به سند عالي ولايت عهد نايل شده‌اند و كلية اين مدت را به تجربيات مملكت‌داري و تحصيل رسومات رعيت‌پروري پرداختند و در اغلب علوم كامل و در علم‌ حساب و جغرافيا و هندسه و زبان فرانسه و عربي و ادبيه و املاء و انشاء مسلمند و خميرشان با آب و گل رحمت سرشته و شخص شريفشان از جوهر رأفت و معدلت خلقت شده و در مملكت‌داري و رعيت‌پروري مشهور آفاق هستند...

 
اولين نطق شاهانه نيز در تاريخ ضبط شده است. مظفرالدين شاه در اين نطق مي‌گويد: به حمدالله تعالي از اين راه دور سلامت به منزل رسيديم و بر تخت موروث نياكان خود قرار گرفتيم ...

   

پدر بزرگوار تاجدار ما در راه دين خدا به درود زندگي فرمود و بي‌شبهه در ميان سلاطين اسلام مقامي عالي گرفته است نبايد هيچ وقت از دعاي خير در حق ايشان غفلت كنيم و در اين حادثه كدورت‏انگيز ملت نجيب ايران طوري عزاداري كردند و از جلوس ما آنقدر اظهار خوشحالي نمودند كه خاطر ما را از خودشان راضي كردند و حقيقتاً نوكرهاي ما هم از جان و دل با جان و مال حاضر خدمت شدند، صداقت و دولت‌خواهي خودشان را به ما ثابت كردند...

 
در دوران سلطنت وي هر چند برخي از سياستمداران با سواد همچون امين‌الدوله سعي در ايجاد اصلاحات و تغييراتي داشتند ولي با كارشكني بسياري ديگر از درباريان اين دوره به نتيجه‌اي نرسيد.

   

گرفتاري بيشتر اين شاه از زماني آغاز شد كه شعله گردشگري‌اي كه شاه شهيد برافروخته بود در دل فرزندش نيز روشن شد و وي همچون شاه باباي خود هوس سفر فرنگ به سرش زد. تريولوژي سفرهاي وي به اروپا چيزي جز وامهاي سنگين براي ايران به ارمغان نياورد. وامهايي كه قرار بود خرج اصلاح مملكت شود سور و سات عده‌اي از درباريان همراه را فراهم كرد.

 
شاه عليل در پايان كار كه شيرازه امور از دستش خارج شده بود و ايران و طهران در شور انقلاب و عدالت‌خواهي مي‌سوخت در اوج ضعف و بيماري با امضاي فرمان مشروطه‌ حداقل نام نيكي از خود بر جاي نهاد و نام مشروطه را همواره قرين نام خود كرد.

 

 

کاريکاتوري چاپ شده از مظفرالدين شاه در نشريات فرنگي

 

 

     

سفر مظفرالدين شاه به اروپا براي افتتاح نمايشگاه صنايع ايران

 

مظفرالدين شاه و همراهان در سفر خود به اروپا در كنار ملكه و وليعهد انگليس

     

 مظفرالدين شاه با عده‏اي از درباريان در اطريش

مظفرالدين ميرزا وليعهد در تبريز. از چپ: رضاقلي، صدرالدوله، مظفرالدين ميرزا، شعاع‏السلطنه و كشيكچي‏باشي (1283) 

جنازه مظفرالدين شاه در تكيه دولت تهران

     

 

 

مظفرالدين شاه هنگام گشايش مجلس اول شوراي ملي

روزهاي آخر مظفرالدين شاه روي سه چرخه

عده‏اي از زنان حرمسراي مظفرالدين شاه در جشن تولد ناصرالدين ميرزا فرزند شاه (1320)

     

مظفرالدين ميرزا قاجار در دوران وليعهدي همراه فرزندش محمدعلي ميرزا قاجار

مظفرالدين ميرزا و وكيل‏الملك در تبريز

 
     

مظفرالدين شاه و عده‏اي از درباريان

 

مظفرالدين شاه به هنگام ولايتعهدي در سنين نوجواني (تبريز)

     

 

 

مظفرالدين شاه به هنگام ولايتعهدي در سنين نوجواني (تبريز)

 

مظفرالدين شاه و چند تن از فرزندانش: عضدالسلطنه، نصرت‏السلطنه و يمين‏الدوله

     


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org