ماهنامه شماره 124 - صفحه 3
 

 

 

» روزنامه کيهان و بچه‌هاي پر شرّ و شور

 

فرهاد قليزاده

gholizadeh@www.iichs.org

 

مرداد 1357

دامنه تظاهرات هر روز گسترده‌تر مي‌شد و از تهران و شهرستانها خبرهاي ناگوار مي‌رسيد. صفحات روزنامه‌ها پر شده بود از خبر تظاهرات مردم تهران و شهرستانها. در همين روزها روزنامۀ کيهان عکسي از آيت‌الله خميني در صفحۀ اول درج کرد. مدّت پانزده سال مي‌شد که اسمي و خبري از ايشان به چاپ نرسيده بود. ديدن عکس آيت‌الله خميني در روزنامۀ کيهان، شاه را بي‌اندازه خشمگين ساخت. پس از آنکه عصبانيت شاه فروکش کرد، گفت: «به مصباح‌زاده بگو حالا ديگر کارت به جايي رسيده که عکس خميني را چاپ مي‌کني و مردم را رو در روي من قرار مي‌دهي.» سپس با عصبانيت افزود: «من بودم که با وساطت فردوست يک ميليون تومان براي راه‌اندازي کيهان دادم.» پيغام شاه را به مصباح‌زاده دادم. او گفت: «حقيقت اين است که من هم نمي‌دانم با اين بچه‌هاي پُرشرّ و شور چه کنم؟»1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. اميراصلان افشار، سرو در باد: آخرين روزهاي شاه در تهران، به تقرير اميراصلان افشار؛ تهيه و تنظيم محمود ستايش، تهران: نشر البرز، 1378، صص 9ـ10.


ارسال به دوستان    نسخه قابل چاپ
نام:                  
*رايانامه( Email):
موضوع:
* نظر شما:


 
 
www.iichs.org