[116 - 8 ع ]

اقامه نماز جماعت با حضور جمعي از روحانيون در يکي از خيابانهاي تبريز

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org