[186- 114 ق]

ديدار امام خميني (ره) با مردم در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي ايران در مدرسه رفاه

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org