[511 - 2ع ]

عمارت مسكوني ظل‌السلطان در ميدان بهارستان

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org