[3368 - 1ع]

فضل‌الله زاهدي نخست‌وزير و ريچارد نيکسون معاون رئيس‌جمهور آمريکا در فرودگاه مهرآباد

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org