[769 - 1ع]

اعضاي مجلس سربازگيري در کرمانشاه با حضور عده‌اي از نظاميان و مقامات محلي

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org