[1050 - 172ع]

رابيندرانات تاگور شاعر هندي در سفر به ايران در جمع عده‌اي از ادبا و دانشمندان ايراني

به انتخاب: رزیتا میری

www.iichs.org