[42101 ن]

نامه عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار به محمدعلي فروغي رئيس‌الوزرا مبني بر ابلاغ محسوب نمودن روز تولد رضاشاه جزو اعياد رسمي

به انتخاب: فرزانه بابایی

www.iichs.org