[15-251- 11م]

تحصن رعاياي نجم‌آباد در تلگرافخانه به دليل خسارات حاصله از سيل و آفت‌زدگي محصولات

به انتخاب: افتخار بلارشک